O firmie Nasza oferta Kontakt z nami Dojazd do nas
DORADZTWO BIZNESOWE
Consedo-Grupa Doradcza Sp. z o.o. oferuje usługi w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa biznesu. Doradzimy Państwu jak zbudować odpowiednie i efektywne instrukcje realizacji zakupów, pomożemy stworzyć oraz wdrożyć system kontroli i audytu, analiz i nadzoru nad inwestycjami, czy też ochrony informacji wrażliwych. Jeżeli macie wątpliwości dotyczące działań, które mogły doprowadzić do powstania nadużyć przeprowadzimy na Państwa życzenie forensic audyt w wybranym zakresie. Sięgamy do wiedzy i umiejętności osób z wieloletnią praktyką w bankowości, biznesie oraz instytucjach państwowych. Fachowość i szerokie doświadczenie naszych doradców pozwala na wypracowanie rozwiązań optymalnych dla Państwa firmy. W ramach doradztwa biznesowego oferujemy również pomoc w tworzeniu przedstawicielstw firm zagranicznych w Polsce. Zapewniamy pełną obsługę organizacyjną takiego przedsięwzięcia, pomoc w doborze partnerów biznesowych oraz obsługę prawną w tym zakresie.

SZKOLENIA
Consedo-Grupa Doradcza Sp. z o.o. organizuje i prowadzi szkolenia obejmujące swoim zakresem wszystkie obszary funkcjonowania Państwa firmy. Szkolenia miękkie, na których uczestnicy mogą doskonalić m.in. umiejętności komunikacji, asertywności, kierowania czy negocjacji. W naszej ofercie znajdują się również szkolenia twarde obejmujące zdobywanie przygotowania merytorycznego i ćwiczenie umiejętności potrzebnych do pracy na konkretnym stanowisku. Nasi doradcy ocenią Państwa potrzeby i opracują programy szkoleniowe dedykowane dla firmy. Organizujemy szkolenia o charakterze zamkniętym i otwartym, jednorazowe oraz szkolenia cykliczne. Po zakończeniu cyklu szkoleń oferujemy Państwu usługę monitorowania postępów i wpływu przeprowadzonych szkoleń na poprawę funkcjonowania Państwa organizacji. Consedo-Grupa Doradcza Sp. z o.o. organizuje również konferencje i sympozja poświecone zmianom w gospodarce, finansach i prawie, które w istotny sposób wpływają na funkcjonowanie Państwa firmy. Nasza oferta skierowana jest głównie do obecnych liderów oraz firm aspirujących do uzyskania znaczącej pozycji w swojej branży.

ZARZĄDZANIE ZOBOWIĄZANIAMI
Pogłębiający się kryzys powoduje, że częstokroć (bez Waszej winy) jesteście Państwo zmuszeni do czasowego zaprzestania terminowego płacenia należności. Niejednokrotnie  spotykacie się z niezrozumieniem ze strony Państwa kontrahentów, którzy kierują należności do windykacji.

Wówczas nierzadko stajecie się Państwo obiektem napastliwej korespondencji, jesteście nękani telefonami oraz wizytami. Podejmowane przeciwko Wam działania uniemożliwiają rzetelne i spokojne prowadzenie firmy. Czas przeznaczony na prowadzanie biznesu poświęcacie na odbieranie telefonów od pracowników firm egzekwujących należności, spotkania z windykatorami. Skutkuje   to dezorganizacją pracy zarówno Waszej, jak i pracowników działu finansów czy też księgowości, wpływa na pogorszenie atmosfery wśród pracowników, spadek motywacji, a przede wszystkim obniżenie wypracowanego wizerunku firmy wśród kontrahentów. 

Zdarza się, że kierowane do Państwa wystąpienia i przyjęte metody działania stanowią nadużycie przysługujących wierzycielowi uprawnień i złamanie dobrych obyczajów w biznesie. Przejściowe trudności nie czynią Was przedsiębiorcą drugiej kategorii i nie oznaczają zepchnięcia Waszej firmy na margines życia gospodarczego.

Consedo – Grupa Doradcza Spółka z o.o., wychodząc naprzeciw Państwa problemom, oferuje i zapewnia wsparcie działań związanych z obsługą Waszych zobowiązań. Nasi mediatorzy przejmą od Was ciężar kontaktów z wierzycielem i jego przedstawicielami. Zapewnią obsługę prawną i doradztwo merytoryczne, będą prowadzić korespondencję w Waszym imieniu i uczestniczyć  w spotkaniach. Naszym celem, w zależności od sytuacji, jest prowadzenie negocjacji zmierzających do redukcji zobowiązań, począwszy od odstąpienia od dochodzenia odsetek i kar umownych, a na częściowym umorzeniu należności głównej kończąc.

Naszą pomoc świadczymy na każdym etapie postępowania zapewniając Państwu kompleksową obsługę prawną w postępowaniu przedsądowym, sądowym, a także w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez komornika.

Zajmujemy się również negocjacjami i renegocjacjami zobowiązań wobec wierzycieli oraz instytucji finansowych takich jak banki. Poza tym świadczymy usługi w zakresie opracowywania planów naprawczych oraz restrukturyzacyjnych uwzględniających aktualną, jak i prognozowaną sytuację w Państwa przedsiębiorstwie.

RYAN - tworzenie stron www